Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srpen – rozhodující období ovlivňující kondici zimujícího včelstva

 

Kondice budoucího zimujícího včelstva je během srpna ovlivňována několika faktory, které mají přímý vliv na množství zimujících včel, jejich zdravotní stav a fyzickou kondici.

Zdraví včel

V srpnu je již nevyhnutelné ošetřit včelstva proti varroáze. Nečekáme již na zvýšený spad roztočů či jiný ukazatel vysokého napadení včelstev roztoči. Pokud jsme již včelstva neošetřili dříve, uděláme to bezodkladně. Odebereme poslední med a provedeme léčebný zásah. Léčíme přípravky, které jsou pro toto období schválené krajskou veterinární správou. Nejčastěji jde o Gabon PF 90, Formidol 40 a Formidol 81.

Výživa včel

V srpnu je důležité zajistit včelstvům dostatek glycidových a pylových zásob.

Cukerné zásoby dodáváme ihned po odebrání posledního medu, aby včelstva neomezovala plodování z důvodu nedostatečného množství zásob. Zároveň je důležité poskytnout včelstvům dostatek prostoru pro ukládání dodávaných zásob a zároveň pro kladení matek. To znamená ponechat v úlech na rámkovou míru 39 x 24 cm alespoň dva nástavky, v ostatních úlech pak ponechat srovnatelný prostor. V Eurodadantu ponecháváme jeden manipulační polonástavek pod plodištěm, vysoké plodiště a na něm jeden polonástavek s vytočenými soušemi. Včelstvo ukládá dodávané zásoby hlavně do horního polonástavku a matka má díky tomu dostatek místa pro kladení na velkých plástech v plodišti.

 

eurodadant-poskytuje-dostatek-prostoru-pro-ulozeni-zasob-i-pro-kladeni-matky.jpg

Eurodadant poskytuje dostatek prostoru pro uložení zásob i pro kladení matky

Nejjistějším zdrojem glycidových zásob je čistý rafinovaný cukr. Zásadně nepoužíváme „přírodní“ nerafinovaný cukr. Takovýto cukr neprošel při výrobě závěrečným čištěním od balastních látek. Pokud by včelstva měla zimovat na tomto nerafinovaném cukru, riskujeme pokálení včelstev v úlech během dlouhé zimy. Pokud řešíme dilema, zda používat na krmení cukr krupici či krystal, tak tento problém již za nás vyřešili obchodníci. Rozdíl mezi hrubostí krystalu a krupice je natolik proměnlivý, že se nápisem na obalu opravdu řídit nemůžeme. Z chemického hlediska jde stále o čistou sacharózu a včely rozdíl v hrubosti nepoznají. Pozná ho jen včelař, protože hrubý krystal se lépe rozpouští. Zde ale hodně záleží na způsobu přípravy roztoku a formě krmení.    

Pokud se někteří včelaři rozhodnou použít ke krmení včelstev již hotová krmiva, mohou si vybrat z poměrně široké nabídky na trhu. Vzhledem k mnohdy pompézním reklamním sloganům, které lákají včelaře k jejich nákupu, bych každému doporučil, aby nové krmivo použil jen pro část včelstev a porovnal jejich vhodnost s klasickým cukerným roztokem. Přezimování včelstev a jejich následný jarní rozvoj vám napoví, nakolik jsou údaje o kvalitě krmiva hodnověrné. Je důležité provést takovýto test za „standardní“ zimy, během které nedojde k „vánočnímu“ pročišťovacímu letu. Ten je všeobecně vítaný, ale nelze pak jednoznačně vyhodnotit vhodnost zvoleného krmiva pro zimování včelstev v běžných zimách.

Neméně důležitý je dostatek pylu. Jeho množství a pestrost v období larválního vývoje dělnic má nenahraditelný vliv na kvalitu zimních včel. V roce 2015 se celkové sucho a vysoké teploty během srpna projevily nedostatkem pylu a následně šla včelstva do zimy cca o 20 % slabší, než v předcházejícím roce. Výrazným srpnovým zdrojem pylu je v horských oblastech starček hajní.

 

starcek-hajni.jpg

Starček hajní

Roste na okrajích lesů, cest a na mýtinách. Starček hajní je jednoletá bylina, dosahující výšky až dvou metrů. Kvete žlutě a poskytuje pyl i nektar. V oblastech s většími plochami starčeku hrozí, že si včelstva donesou až 10 kg starčekového nektaru. Je to dobré pro doplnění zimních zásob, ale zcela nevhodné pro vytáčení. Starčekový med je světlý, hodně řídký a hlavně je hořký. Obsahuje totiž alkaloidy, které jsou pro teplokrevné živočichy jedovaté. Včelám nevadí. Výrazná snůška ze starčeku je aktuální během horkého srpna, kterému předcházel srážkově bohatý červenec, a hlavně tam, kde je starček rozšířen v množství počítaném na hektary.

Síla včelstev

Před začátkem dodávání zimních zásob bychom měli udělat rozhodnutí, která včelstva jsou dostatečně silná pro úspěšné přezimování a která bude lepší spojit. Zde je důležitá zkušenost každého včelaře, vycházející z místních podmínek. Obecně lze říct, že se vyplatí slabá včelstva spojit již před začátkem krmení a zimovat jen dostatečně silná včelstva. 

 

letosni-oddelek-vhodny-k-zazimovani.jpg

Letošní oddělek vhodný k zimování

 

plodovy-plast--po-ctyrtydennim-bezsnuskovem-obdobi..jpg

Plodový plást, dokumentující stav po čtyřdenním bezsnůškovém období. Včelstvo má pyl jen na krycích plástech. Fotografie byla pořízena 10. 7. 2016

 

plodovy-plast--dokumentujici-vysledky-cisticiho-testu--zaznamenava-i-mnozstvi-pylu-a-plodu-koncem-srpna.jpg

Plodový plást, dokumentující výsledky čistícího testu, zaznamenává i množství pylu a plodu koncem srpna. Fotografie byla přízena 29. 8. 2013

Při spojování včelstev v srpnu je dobré dodržovat několik základních pravidel. Jedno včelstvo musí být osiřelé, ideálně 24 hodin. Včelstvo s matkou přidáme i s nástavkem přímo na osiřelé včelstvo. Spojení provedeme navečer v době, kdy včely již nelétají. Obě včelstva se během noci spojí a ráno již fungují jako celek. Spojené včelstvo minimálně týden nekrmíme. Po týdnu provedeme kontrolu a můžeme doplnit zásoby, nejlépe zároveň s ostatními včelstvy. Pokud máme na stanovišti včelstva přibližně stejně silná, snižujeme tím riziko vzniku loupeže a vyrabování slabších včelstev těmi silnějšími.

Slídění

Slídění je přirozená vlastnost včel. V bezsnůškovém období se létavky snaží využít každý zdroj sladiny. Pokud najdou včelstvo, které si své zásoby není schopno uhlídat, využijí jej jako zdroj zásob pro vlastní potřebu. Někteří včelaři se snaží zabránit slídění zužováním česen. Daleko důležitější jsou ale preventivní opatření při ošetřování včelstev. Zásahy ve včelstvech provádíme rychle a odkryté nástavky přikrýváme plachetkami či náhradními víky. Nenecháváme včelstva dlouho osiřelá. Ty se stávají cílem sousedních včelstev jako první. Krmíme vždy celou včelnici najednou. Souše a plásty nenecháváme volně přístupné ostatním včelám. Pokud tyto zásady dodržujeme, můžeme si dovolit ponechat během krmení rozevřené česno po celé šířce přední stěny úlu. U Eurodadantu to tak funguje.   

Ing. Pavel Cimala, chovatel matek Carnica Cimala,

e-mail: cimala@vcelimed.cz