Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé

  

 Výbor Dadantklubu jmenoval redakční radu DK ve složení: předseda a šéfredaktor webu Miroslav Krčil. Členové Tomáš Krška a MUDr. Vladimír Šumera.

 

 Redakční rada Dadantklubu - stanovy

 

Ustavení: Redakční radu jmenuje výbor Dadantklubu vždy na následující kalendářní rok.

V průběhu roku může dle potřeby zvolit dalšího člena.

Předsedou RR je vždy šéfredaktor webu

Hlasování: Při lichém počtu členů rozhoduje většina. Při sudém  má předseda 2 hlasy.

Šéfredaktor má právo veta, pokud se rozhodne neuveřejnit některý příspěvek.

Náplň práce: 

1) Zajišťování příspěvků tak, aby alespoň 1x měsíčně bylo na webu něco nového.

2) Návrhy na změny či doplnění příspěvků, které to vyžadují .

Návrhy na vyřazení (archivování) těch, které již nejsou aktuální.

3) Schválení, případně korekce nových příspěvků.

 a)  Aktuální informace a sdělení otiskne šéfredaktor dle svého uvážení bez schválení RR.

 b) Příspěvek od jednoho autora bude rozeslán členům rady k připomínkám. Termín 

na  vyjádření 5 dní od rozeslání. Pokud člen RR neodpoví, je to považováno za souhlas

bez připomínek.

Změny v textu příspěvku jsou možné pouze se souhlasem autora.

Rada nemusí povolit uveřejnění článku, se kterým nesouhlasí.

c) U článků, které se sestavují z příspěvků více  včelařů, určí (dohodne) rada toho, kdo z jednotlivých příspěvků sestaví článek.  Sjedná termín do kdy.  Pak provede konečnou redakci jako u článku od jednoho autora.

Závěrečné ustanovení:

 Výbor Dadanklubu má právo kdykoliv odvolat kteréhokoliv člena rady, případně redakční radu zrušit.

Tyto stanovy byly schváleny výborem Dadantklubu dne 11.12.2014 a platí od 1.1.2015